Korkeakoulutus vetäytyy Salosta

with 1 Comment

Salossa on Turun ammattikorkeakoulun kampus, josta löytyy sosiaali- ja terveysalankoulutusta sekä liiketalouden koulutusta BisnesAkatemia-muodossa. Tulevaisuudessa tuo korkeakoulutus tulee poistumaan Salosta ja ensimmäiset merkit siitä ovat jo selkeästi näkyvissä. Turun ammattikorkeakoulu suunnittelee uutta Kupittaan kampusta ja hyvä osa koulutuksesta tullaan tämän aikakauden trendivimmassa keskittämään sinne, jotta maksimoidaan tilojen käyttöä. Tämä kampus on merkittävä askel ajaa Salon korkeakoulukampus alas, ja perusteluina tulevat olemaan opetuksen vähyys sekä Kupittaan kampuksen saavutettavuus Salosta julkisilla ja autolla. Tänä syksynä ammattikorkeakoulu vähensi kiinteistökuluja Salosta jo yhden kokonaisen siiven lopettamisen osalta liiketaloudessa. Säästöä syntyi huimasti. Tiloja ammattikorkeakoululle vuokraa Salon kaupunki, joka on vähemmistöomistajana ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakoulu jatkaa uusien säästöjen etsimistä jäljelle jääneiden tilojen käytön tehostetulla käyttöasteseurannalla, joka tuli kirjoittajalla vastaan henkilökunnan suulla tällä viikolla varausten yhteydessä.

BisnesAkatemia perustettiin Salossa ja laajeni syksyllä 2015 myös Lemminkäisen kampukselle Turkuun. Tällöin linjattiin, että on olemassa vain yksi BisnesAkatemia, eikä tule puhua Turun ja Salon BisnesAkatemioista. Silti toistuvana teemana on noussut Yrittäjänuorten silmin -blogissa Turun Sanomissa ainoastaan Turun BisnesAkatemia, eikä mainintaa Salon kampuksen toiminnasta. Voisi olettaa, että kun kirjoittaja on itse Lemminkäisenkadulla osuuskunnassa, vetävän kotiinpäin. Häiritsevintä tässä on, ettei Turun ammattikorkeakoulun johto ja viestintä ole puuttunut Saloa pimennossa pitäviin ulostuloihin millään tasolla. Ehkä tässä onkin käynnissä hiljainen asennemuutos kohti ajatusta, että alun alkaenkin on ollut olemassa vain Turun BisnesAkatemia. Tämähän sopisi Turun ammattikorkeakoulun alle sopivasti. Salon kampuksen liiketalouden opiskelijat esittävät vuosittain parissakin kuulemistilaisuudessa koulutukseen parannuksia ja uusia kehityssuuntauksia, mutta vuodesta toiseen toistuvat aiheet koulutuksen kehittämisestä mieluummin kirjataan kuin toteutetaan. Viimeisin myönnytys oli Salon kampuksen 3. vuoden liiketalouden opiskelijoiden hajauttaminen mielenkiintoryhmiin, jotka mahdollistivat opiskelun Turussa. Seurauksena yhtäkään turkulaista 3. vuoden liiketalouden opiskelijaa ole Salossa käynyt opiskelemassa. Toistuva teema onkin ollut koulutuksen siirtyminen enemmän Turku painotteiseksi Salon kampuksella. Asiaan varmaan vaikuttaa myös, että hyvä osa Salon kampuksen opiskelijoista tulee Turusta.

Voidaankin kysyä, onko Salon kaupungilla oikeasti halukkuutta turvata korkeakouluopetus omalla paikkakunnallaan. Poliitikot mielellään heiluttelevat Osaamiskeskuskorttia ilman selkeätä ulostuloa siitä, onko mukana korkeakoulua ja miten Saloon suunniteltu keskus pystyy kilpailemaan vetovoimatekijöillään Microsoftin Espooseen suunnitteleman kanssa. Toisaalta eihän Salon kaupunkikaan ole tainnut ymmärtänyt, että Salon kampuksella puolet opiskelijoista tulee Salon ulkopuolelta. Näitä opiskelijoita ei houkutella millään tavoilla asumaan Saloon opiskeluajaksi tai esitellä Salon vetovoimatekijöitä ja niiden puutteita, joita esimerkiksi opiskelijat voisivat paikata kasvavalla osaamisellaan ja tarpeillaan.

Salon kaupunki yrittää hypellä ja isoilla hankkeilla pitää itsensä maailmankartalla, mutta ehkä tulisikin kiinnittää huomiota niihin pieniin hiljaisiin muutoksiin omalla tontilla. Turvata korkeakoulutus omalla paikkakunnalla, kartoittaa vetovoimatekijät ja kuinka opiskelijat (erityisesti BisnesAkatemian yrittäjyyskoulutuksen) kokevat Salon ja voisivat jäädä opiskelupaikkakunnalleen sitä rikastuttamaan uusien alkavien startup-yritysten verkostona.

 

P.S.
Otsikko on loistavaa klikkimateriaalia. Todellisuuspohja tosin on kirjoittajan omissa kokemuksissa ja huomioissa. Tämä maininta ettei tarvitse siihen keskittyä vaan yllä esitettyihin huomioihin.

 

Kirjoittaja on Turun ammattikorkeakoulun Salon kampuksella BisnesAkatemiassa 3. vuoden opiskelija ja Osuuskunta Floudin osuuskuntayrittäjä. Tuleva ehdokas kuntavaaleissa sekä ylioppilas ja nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja pohjakoulutukseltaan.

Jaa kirjoitus

One Response

 1. Vesa Taatila
  | Reply

  Tervehdys!

  Kiitos kiinnostavasta tekstistä. Kommentoin AMK:n osalta muutamaa kohtaa, ettei asioista pääse syntymään vahingossa väärinymmärryksiä:

  1) Turun ammattikorkeakoulu ei ole vetäytymässä Salosta – ainakaan minä en ole ollut mukana yhdessäkään tämänsuuntaisessa keskustelussa.
  2) Olemme tiivistäneet tilojen käyttöä Salon kampuksella, koska siellä oli selkeästi ylimääräisiä neliöitä ja mieluummin kohdistamme rahamme toimintaan kuin neliöihin.
  3) Seuraamme tilojen käyttöastetta kaikilla kampuksillamme pystyäksemme ennakoimaan mahdollisia muutospaineita.
  4) Haluamme olla vahvasti mukana Salon kehittämisessä ja siten tukemassa osaamiskeskuksen syntymistä hyvässä yhteistyössä kaupungin edustajien kanssa.
  5) BisnesAkatemia on toimintamalli, joten ei ole tarkoituksenmukaista sitoa sen nimeä paikkaan. Tavoitteemme on, että toiminta pystyy tukemaan koko Varsinais-Suomen kehitystä.
  6) Meidän kannattaisi ehdottomasti tuoda Salon toimintaamme enemmän ilmi viestinnässämme. Olemme kehittäneet siellä jo nyt useita keskeisiä uusia konseptejamme (BisnesAkatemia, sairaanhoitajien Cloud-ryhmä, tila- ja tietotekniikkaratkaisut) ja tätä työtä on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessakin.

  Kuulosti minusta erinomaiselta ajatukselta aktivoida salolaisia toimijoita opiskelijoidemme integroimisessa kaupunkiin. Olen kanssasi samaa mieltä siitä, että nuorehkot yrittäjähenkiset tekijät voivat saada alueen kehityksen kääntymään positiiviseksi. Kaikki toimenpiteet tämän resurssin hyödyntämisessä ovat askeleita oikeaan suuntaan.

  On myös todella hienoa, että opiskelijamme ovat aktiivisesti mukana politiikassa. Toivon sinulle oikein menestynyttä kampanjaa yhteisen asian ajamiseksi.

  Vesa Taatila
  Rehtori-toimitusjohtaja
  Turun ammattikorkeakoulu Oy

Leave a Reply